ELSÄK-FS 2015:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

ELSÄK-FS 2015:1 (pdf)

Gällande från: 2015-11-01

Sidansvarig: Kim Reenaas