ELSÄK-FS 2016:1

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning.

Genomför direktiv

Genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2016:1
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2016-04-20
  • Upphäver:
  • Engelsk version:
Senast granskad: 2022-11-14