ELSÄK-FS 2000:1 - Upphävd

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning (Celex 373L0023, 393L0068, 399L0005), ändrad genom ELSÄK-FS 2015:2.

ELSÄK-FS 2000:1 (pdf)

Gällande från: 2000-04-08

Senast granskad: 2015-11-16