ELSÄK-FS 2022:3

Status: Kommande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Träder i kraft den 1 december 2022

Observera att dessa föreskrifter börjar gälla den 1 december 2022. Fram till dess gäller de nuvarande föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:3

Vad innebär de nya starkströmsföreskrifterna?

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2022:3
  • Lagstiftningsområde: Elanläggningar
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Kommande
  • Språk: Svenska
  • Börjar gälla från och med: 2022-12-01
  • Engelsk version:
Senast granskad: 2022-11-15