100 säljstoppade produkter per år - äger du någon av dem?

Nu kan du enkelt ta reda på det! På Elsäkerhetsverkets nya webbsida för försäljningsförbud och andra åtgärder kan du söka bland alla de produkter som säljstoppats eller återkallats från konsument på grund av brister i till exempel elsäkerhet.

Elsäkerhetsverket får kännedom om brister hos hundratals elektriska produkter varje år. Omkring 100 av dem säljstoppas. Det är företagen som sålt produkterna som ska se till att informationen når andra återförsäljare och, vid behov, även konsumenten. För att underlätta informationsspridningen publicerar även Elsäkerhetsverket information om vilka produkter som inte längre får säljas. Nu utökas denna information till att omfatta ännu fler produkter samtidigt som vi har gjort det lättare för dig att söka bland de stoppade produkterna.

- Vi vet hur svårt det är att nå ut med information till alla som berörs när en brist upptäcks hos en produkt. Vi hoppas att både företag och konsumenter kommer att ha nytta av de nya funktionerna och att vi också kan fortsätta förbättra informationsgivningen tillsammans. Det gemensamma målet är ju att minska antalet skador som beror på brister hos produkter, säger Kim Reenaas, chef för Avdelningen för produkter.

Olika typer av beslut

I dagsläget finns över 600 bristfälliga produkter publicerade på Elsäkerhetsverkets webbplats. Beroende på hur bristen upptäcks och hanteras ser beslutet om vilken typ av åtgärd som ska tillämpas lite olika ut. Det finns tre typer av beslut och en nyhet är att vi nu publicerar produkter inom alla tre beslutstyper:

1. Tvingande förbud. Här har Elsäkerhetsverket utfört marknadskontroll, funnit brister och fattat beslut om åtgärder som företaget måste vidta. På webbplatsen symboliseras detta beslut av en domarklubba.

2. Godtagbar frivillig åtgärd. Här har Elsäkerhetsverket utfört marknadskontroll, funnit brister och därefter har företaget själva tagit på sig att vidta tillräckliga åtgärder. Elsäkerhetsverket och företaget är alltså överens, vilket innebär att ett tvingande beslut inte behöver fattas. Denna överenskommelse symboliseras av ett handslag. 

3. Eget initiativ från tillverkare/säljare. Här har företaget själva upptäckt brister, vidtagit åtgärder och underrättat Elsäkerhetsverket om detta. Dessa försäljningsstopp symboliseras av en megafon.

I samtliga fall kan produkten ha slutat säljas eller, vid allvarliga brister, återkallats från konsument. I de fall en återkallelse görs markeras detta särskilt med texten "ÅTERKALLAS". Du som äger en sådan produkt kan då läsa mer om de åtgärder som företaget vidtar och vad du ska göra med ditt exemplar av produkten.

Våra försäljningsförbud och andra åtgärder

Bättre sökfunktion – på hela webbplatsen

Samtidigt som vi gör det lättare att hitta information om produkter med brister, har vi också gjort det lättare för dig att söka information på hela webbplatsen. När du gör en sökning kan du numera välja på att söka specifikt bland informationssidor, frågor och svar, försäljningsförbud, publikationer, dokument eller nyheter och pressmeddelanden.
- Vår webbplats samlar information som riktar sig till många olika målgrupper. Att snabbt och enkelt kunna hitta rätt på webbplatsen är jätteviktigt för våra besökare och vi har gjort ett stort förbättringsarbete bakom kulisserna, säger Elisabet Ek, webbansvarig på Elsäkerhetsverket.

Så besök gärna vår webbplats regelbundet – ett besök för trygg och störningsfri el!

Sidansvarig: Elisabet Ek