Tomma stolar i föreläsningssal

Hur du ansöker om auktorisation som elinstallatör

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett informationsblad om hur man ansöker om auktorisation som elinstallatör. Informationen är tänkt att vara ett stöd för dig som planerar att ansöka om auktorisation eller för dig som undervisar eller vägleder inom elyrken och elutbildningar.

Elinstallatör är ett reglerat yrke i Sverige. Det innebär att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. För att bli elinstallatör krävs det att man får en auktorisation, vilket man ansöker om hos Elsäkerhetsverket. För att få en auktorisation måste man uppfylla ett utbildningskrav och ett krav om praktisk erfarenhet.Flyer auktorisation

För att underlätta för den som tänkt söka auktorisation som elinstallatör har Elsäkerhetsverket tagit fram information så att det blir lättare att förstå vad som krävs. Informationen är tänkt att vara ett stöd för dig som planerar att ansöka om auktorisation. Men också till dig som undervisar eller yrkesvägleder inom elområdet för att du ska kunna sprida kunskap till våra blivande elinstallatörer.

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer om de specifika kraven och om hur man ansöker. Där finns också ett utbildningsmaterial att ladda ner kostnadsfritt i publikationsshopen.

Här laddar du ner informationsbladet i publikationsshopen.

Här kan du läsa mer om hur man söker en auktorisation.

 

Mer information kontakt

Charlotte Mogren

Verksamhetscontroller
Telefon: 010-168 05 37
E-post: charlotte.mogren@elsakerhetsverket.se