Närbild på laddning av elbil

Ladda elbilen – ny film med råd om hur du laddar säkert

Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än 100 olika modeller av laddbara bilar. I samband med det behöver Sverige öka antalet laddstationer och få till en säker laddning hemma. Det krävs ny teknik och kunskap för att möta omställningen.

Idag finns cirka 70 000 laddbara bilar i Sverige och bilbranschen ser en fortsatt stark utveckling för försäljning av elbilar och laddhybrider. Med ökat antal laddbara bilar kommer ny infrastruktur att behövas inte minst vad gäller laddning hemma.

Goda råd via film

Nu har BIL Sweden, Power Circle och MRF (Motorbranschens Riksförbund) tagit fram en informationsfilm vad man bör tänka på när man laddar hemma. Elsäkerhetsverkets expert Mikael Carlson är en av dem som medverkar i filmen. Filmen tar upp vad den som har en laddbar bil bör tänka på när man laddar hemma; Vilka risker bör du undvika? Vad är fördelen med att använda en laddbox vid laddning? Vad kan hända om du inte har laddbox?

- Räddningstjänsten rycker ut till drygt 150 bostadsbränder varje år som sker i elanläggningar. Det visar en undersökning som vi på Elsäkerhetsverket har gjort. Hus byggda före 1940 löper dubbelt så hög risk att drabbas av brand som hus byggda efter 1980 och har du en hög belastning under lång tid, exempelvis när du laddar elbilen i ett vanligt eluttag, ökar risken för brand, säger Mikael Carlson teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Laddbox rekommenderas

I filmen beskriver man laddboxars funktioner. De möjliggör att man kan ladda med högre effekt och använda alla tre faserna i huset. För uppkopplade boxar finns möjlighet att hänga på tjänster som ger mervärde – till exempel att mäta exakt hur belastningen ser ut, styra laddningen till natten eller anpassa uttaget till en tid då elpriset är lågt. Vissa laddboxar kan även balansera laddningen mot husets övriga belastning.

- Vi på Elsäkerhetsverket rekommenderar att du låter ett elinstallationsföretag installera en laddbox. Då får du en elanläggning som är anpassad för elbilsladdning, säger Mikael Carlson.

Se och lär av filmen om elbilsladdning på Youtube

Mer information kontakta

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2019-02-21