Loppis med många olika lampr

Loppislampan - så kollar du att den är säker

Den snygga retrolampan från kvartersloppisen kan vara direkt farlig att plugga in i väggen. Därför har Elsäkerhetsverkets tagit fram några bra tips att tänka på innan du köper begagnade elektriska produkter.

Börja med att se över lampan allmänt, om den är gammal och sliten. Kontrollera att sladd och stickpropp är hela och inte har några sprickor eller andra skador. Hur ser lamphållaren och strömbrytaren ut? Finns det några märkningar på lampan?

- Ju mer du vet om lampan innan du köper den desto bättre. Fråga gärna säljaren var lampan är köpt och när. Hittar du ett CE-märke betyder det att tillverkaren intygar att den är tillverkad enligt de regler som gällde vid den tidpunkten. Om lampan är i dåligt skick men du vill ha den ändå bör du lämna den till ett elföretag för renovering, menar Per Samuelsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det är krav på att alla elprodukter som säljs i handeln idag ska vara CE-märkta. De ska också vara märkta med information om tillverkaren och importören, märkspänning, maxeffekt, isolationsklass och IP-klassning. Är det en riktigt gammal pryl och det inte finns något CE-märke (som infördes 1994) ska ett S-märke finnas. S-märket innebär att elprodukten är anpassad för svensk standard.

Vad betyder jordad, ojordad och dubbelisolerad?

När du köper lampa behöver du ha koll på om den är jordad eller ojordad. Är produkten ojordad får du inte använda den i ett uttag med jord, om den inte är dubbelisolerad vill säga. En ojordad dubbelisolerad lampa tillhör en annan skyddsklass och kan därför användas med jord. Dubbelisolerade stickproppar är konstruerade så att de inte kan öppnas, de är platta och passar i alla uttag, ibland kallas de även för Europapluggen.

- Om du köpt en lampa med ojordad stickpropp och vill använda den i ett jordat uttag behöver du först lämna den till ett elföretag som får bygga om den till jordad. Du får alltså inte bara byta sladd och stickpropp från ojordad till jordad. Är olyckan framme kan delar av lampan bli strömförande, säger Per Samuelsson.

Äldre hus idag kan fortfarande ha ett ojordat elsystem, men alla hus byggda efter 1994 ska ha skyddsjord. Tänk också på om du köper en tak- eller fönsterlampa att vi står i ett skifte då dessa stickproppar byts ut till DCL-proppar enligt EU-standard som började gälla i år. Så en tak-eller fönsterlampa som ska anslutas till ett DCL-uttag måste vara jordad eller dubbelisolerad, köper du en ojordad taklampa måste den byggas om, en extra kostnad att ta hänsyn till innan köpet.

Checklista:

  • kolla allmänt intryck som slitage och ålder,
  • se över sladd, stickpropp, strömbrytare och lamphållare,
  • finns det några märkningar (som exempelvis CE-märket),
  • kontrollera att lampan är avsedd för 230V AC,
  • fråga gärna var och när lampan är köpt,
  • vilken typ av stickpropp har lampan (om den inte är bortklippt),
  • ta med i beräkningen om lampan behöver renoveras eller byggas om för att kunna användas.

Ibland kan man se att säljare på loppisar har klippt bort stickproppen på elektriska produkter. Genom att göra så ligger inte ansvaret för produkten på säljaren utan på den som låter reparera och använder lampan. Här har du som fyndat alltså ett stort eget ansvar för produkten.


Bild: Elsäkerhetsverket

Senast granskad: 2019-05-29