Nya avgifter för elnätsägare från 1 januari

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Ändringen innebär en höjning av både nätövervakningsavgiften och elsäkerhetsavgiften. Höjningen gäller från den 1 januari 2020.

Regeringen har bedömt att höjningen är nödvändig för att stärka arbetet med koncessionshantering och nätkoder (nätövervakningsavgiften) och för att stärka arbetet med att förebygga elsäkerhetsrelaterade risker i syfte att skydda liv, hälsa och egendom (elsäkerhetsavgiften). Avgifterna finansierar verksamhet hos Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Nya avgifter

Nedan framgår nuvarande avgifter och regeringens beslut om nya avgifter:

Avgift

Nuvarande avgift

Ny avgift från 1 januari 2020

Nätövervakningsavgiften per uttagspunkt för högspänning

600 kronor

870 kronor

Nätövervakningsavgiften per uttagspunkt för lågspänning

3 kronor

4:35 kronor

Elsäkerhetsavgiften per uttagspunkt för högspänning

750 kronor

810 kronor

Elsäkerhetsavgiften per uttagspunkt för lågspänning

9:50 kronor

10:20 kronor

Succesiv höjning av elsäkerhetsavgiften

Regeringen har även föreslagit en fortsatt succesiv höjning av elsäkerhetsavgiften inför 2021 och 2022 enligt nedan. Elsäkerhetsverket kommer att informera om dessa höjningar på myndighetens webbplats. 

Elsäkerhetsavgift

Per uttagspunkt för högspänning  

Per uttagspunkt för lågspänning

Från 1 januari 2021

820 kronor

10:25 kronor

Från 1 januari 2022

825 kronor

10:30 kronor

Regeringens konsekvensanalys

Kostnadsökningen för företag och hushåll bedöms vara marginell, 330 kr per kalenderår och uttagspunkt för högspänning (företag) och 2 kronor och 5 öre per kalenderår för lågspänning (hushåll). Den ökade kostnaden uppvägs av ökade nyttor för samhället. De samlade samhällsekonomiska konsekvenserna bedöms vara positiva.

Information om samtliga avgifter

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns en sammanställning över samtliga avgifter och information om hur de administreras.

Länk till webbsida med sammanställning över samtliga avgifter.

OBS! Tyvärr gick felaktig information i väg med posten innan jul till vissa nätägare. Vi har nu korrigerat den felaktiga informationen och alla nätägare kommer att få korrekta brev med posten. Vi ber om ursäkt och överseende med misstaget.

Länk till förordningen SFS 2019:1285 (pdf).

Senast granskad: 2019-12-23