Råd vid avregistrering hos Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket får ofta frågor om hur man går tillväga om man har slutat som elinstallatör för regelefterlevnad eller om man som elinstallationsföretag vill avregistrera sin verksamhet. Vi reder ut skillnaderna.

Att avregistrera sig som elinstallatör för regelefterlevnad och att avregistrera ett elinstallationsföretag är två olika saker. I båda fallen ska uppgifter ändras i Elsäkerhetsverkets företagsregister, men på olika sätt. Om man vill meddela att man inte längre är elinstallatör för regelefterlevnad ska man till exempel inte avregistrera företaget hos Elsäkerhetsverket, vilket ibland har hänt.

I vissa fall har elinstallatören för regelefterlevnad, i de flesta fall av misstag, avregistrerat företaget i samband med att han eller hon har avslutat sin anställning. Detta har gjort att vi har sett över och förtydligat våra rutiner kring handläggning och information som rör detta. Bland annat ringer vi alltid upp ett företag som valt att avregistrera sig via vår e-tjänst, för att dubbelkolla att uppgifterna är korrekta, säger Charlotte Mogren, utredare och handläggare vid Elsäkerhetsverket.

Är du elinstallatör för regelefterlevnad och har slutat i ett företag?

Om du slutar som elinstallatör för regelefterlevnad hos ett elinstallationsföretag ska kopplingen mellan din egen auktorisation och företaget tas bort i Elsäkerhetsverkets register. I första hand är det företagsledningen som ska meddela Elsäkerhetsverket om vem som är företagets nya elinstallatör för regelefterlevnad. Det görs enkelt via alternativet Ändra i e-tjänsten Företagsregistrering på Elsäkerhetsverkets webbplats. När ändringen har gjorts kommer relationen mellan dig och företaget automatiskt att tas bort.

Du är också välkommen att mejla oss uppgifter om vilket företag du arbetat i (namn och organisationsnummer) och vilken dag du slutat. Då tar Elsäkerhetsverket bort kopplingen er emellan och informerar företaget om att en ny elinstallatör för regelefterlevnad behöver registreras. Mejladressen du använder är registrator@elsakerhetsverket.se.

När ska ett företag avregistreras från företagsregistret?

En avregistrering av ett elinstallationsföretag ska endast göras om företaget inte längre ska utföra elinstallationsarbete på någon annans anläggning. Då är det viktigt att ta bort företaget från Elsäkerhetsverkets register. Att avregistrera ett företag ska inte förväxlas med en elinstallatörs personliga auktorisation som elinstallatör. Ni avregistrerar enklast företaget genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering och där välja alternativet Ta bort.

Kontakta oss gärna

Om du har frågor kring e-tjänsten för företagsregistrering eller hur du ska gå tillväga för att ändra uppgifter i registret, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Sidansvarig: Charlotte Mogren