Sänkt elberedskapsavgift

Regeringen beslutade den 25 juli 2019 om en ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Ändringen innebär en sänkning av elberedskapsavgiften.

Förordningsändringen träder ikraft den 1 september 2019, men den nya avgiften ska tillämpas för uttaget av elberedskapsavgiften för hela 2019. Bakgrunden till regeringens beslut är ett visst överuttag av elberedskapsavgiften under några år, vilket i och med denna sänkning kommer att balanseras över tid. 

Klicka här för mer information om den nya elberedskapsavgiften.

Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Senast granskad: 2019-07-30