Vi söker flera nya medarbetare

Elsäkerhetsverket söker just nu en elinspektör till vårt kontor i Hässleholm. Till Avdelningen för analys söker vi en eller flera utredare med teknisk kompetens, med placering i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag, elinstallatörer, och marknadskontrollerar elektriska produkter och kommunicerar med allmänheten och branschen kring elsäkerhetsfrågor. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i olika delar av landet: Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

På sidan Arbeta hos oss kan du läsa mer om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.

Annonserna är inte längre aktuella

Sidansvarig: Sandra Hjelm