Vi söker nya medarbetare

Elsäkerhetsverket växer och söker nu fem nya medarbetare till huvudkontoret i Kristinehamn, varav två chefer.

Elsäkerhetsverket är en nationell myndighet med ett tydligt samhällsuppdrag att minska elolycksfall och bränder som beror av el. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är en viktig förutsättning i en föränderlig omvärld. Tillsammans med andra aktörer strävar vi efter att uppnå bästa möjliga effekt för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), med givna resurser.

På sidan Lediga tjänster hittar du alla platsannonser, ansökan ska vara inskickad senast den 20 november. 

Då vi rekryterar ett flertal medarbetare kan det dröja innan vi kallar till intervju. En del intervjuer kommer att genomföras först efter årsskiftet.

Sidansvarig: Sandra Hjelm