EU-flaggor mot blå himmel.

EU-rapport om system för att förhindra farliga produkter

Idag avslutades ett stort EU-projekt med syftet att kartlägga säkerheten bland olika produktgrupper. Projektet startade 2019 och idag hölls ett webinar där slutresultaten presenterades. Elsäkerhetsverket har tillsammans elva andra myndigheter i Europa undersökt batterier och laddare samt marknadskontroll för webbhandel.

Martin Gustafsson, elinspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket, har deltagit i projektet:

- Vi har testat 86 olika laddare och cirka 60 av dessa underkändes. Av de 92 batterier som testades var det tio som inte uppfyllde kraven. Ett batteri som inte är korrekt utfört innebär en mycket stor säkerhetsrisk med hög brandrisk.

Pressmeddelande och rapporter

Pressmeddelande på Europeiska kommisionens webbplats - Konsumentskydd i Europa: Uppföljningen av anmälningar om farliga produkter ökade avsevärt under 2019

CASP Factsheet Chargers EN V3 2020-07-06.pdf (0,6 MB)

CASP Factsheet Batteries EN V3 2020-06-30.pdf (0,6 MB)

CASP Factsheet Child bicycle seats EN V2 2020-06-30.pdf (0,6 MB)

CASP Factsheet Personal transporters EN V2 2020-06-30.pdf (0,6 MB)

CASP Factsheet Slime EN 2020-29-06 V.1.pdf (0,6 MB)

CASP Factsheet Soft-filled toys EN V.4 2020-06-30.pdf (0,6MB)

RAPEX 2019 - Factsheet A4 EN 2020-07-06.pdf (2,6 MB)

 

Sidansvarig: Sandra Hjelm