Mus gnager på sladd.

Har du objudna stuggäster som gnagt på sladdar?

Har mössen härjat vilt i din stuga under vintern? Vi är många som öppnar upp våra sommarhem nu, vädrar och dammar av. Elsäkerhetsverket vill skicka med en liten vink om att även kolla sladdar till kylskåp och annan elektrisk utrustning så att inga gnagare varit framme.

Vid säsongens första besök i sommarstugan är det bra att du ser över elprodukter eftersom elsäkerheten kan ha försämrats under vintern då apparaterna varit oanvända och avstängda. Kontrollera att kablar, stickproppar och uttag inte sitter löst eller har synliga fel, som exempelvis att mössen har gnagt hål eller att det uppstått sprickor.

- Det är inte enbart elprodukter som behöver ses över, se också över elcentralen och så gott du kan granska din fasta elinstallation, säger Peter Lindberg, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

- Det är också bra att testa din jordfelsbrytare enligt bruksanvisningen och se så att den fungerar. Om du inte har en jordfelsbrytare finns det portabla, men det bästa är såklart om du funderar på att anlita ett elföretag för konsultation.

Om din jordfelsbrytare inte slår ifrån behöver du kontakta ett elföretag, på Kollaelföretaget.se hittar du en registrerad elfirma.

Varför är det så viktigt med elen i sommarstugan?

Ett sommarboende används under några månader per år i regel, värmen stängs av och elprodukter förvaras i uthus och förråd, eller på altanen. En del elprodukter är extra känsliga för väder och vind och som allt har även elprodukter en livslängd.

En sommarstuga är också en plats för släkt och vänner i alla åldrar att umgås. Tänk på att det är du som äger stugan som är ansvarig för att elen är säker.

- Dra inte ut på att byta det där trasiga uttaget, eller att ringa elföretaget om att installera ett uttag utomhus. Exempelvis är sladdar genom fönster och dörrar är en mycket dålig idé. En vindpust och sladden kan komma ikläm och skadas, säger Peter Lindberg.

Kort sagt

  • Se över sladdar, stickproppar och uttag så det inte finns skador.
  • Se över din fasta elinstallation, elcentral och annat, gärna med hjälp av person med elkompetens.
  • Använd jordfelsbrytare och testa den enligt anvisning.
  • Det är du som stugägare som ansvarar för att elen är säker.
  • Kontakta ett elföretag om du är det minsta osäker.
Senast granskad: 2020-04-23