Ny ansökningsavgift vid ansökan om auktorisation

Den som ansöker om auktorisation som elinstallatör behöver betala en ansökningsavgift. Från och med den 20 november 2020 kommer ansökningsavgiften att höjas från 1 350 kronor till 1 660 kronor .

Höjningen beror på att en justering har gjorts i avgiftsförordningen. Det är den som styr vilken ansökningsavgift den som ansöker om auktorisation som elinstallatör ska betala till Elsäkerhetsverket.

Det är datumet då ansökan om auktorisation kommer in till Elsäkerhetsverket som avgör vilket belopp som ska betalas. För en ansökan som kommer in den 20 november 2020 eller senare är avgiften alltså 1 660 kronor.

Kontakt

Linn Åberg

Utredare/handläggare auktorisation
Telefon: 010-168 05 95
E-post: linn.aberg@elsakerhetsverket.se