Kvinna som tömmer vattenbehållare på en luftavfuktare.

Överbelastade luftavfuktare ökar risken för brand

Sensommaren är här och med den kryper fukten in i våra hem med risk för mögel. Det blir också svårare att få tvätten torr vilket får många att använda luftavfuktare. Elsäkerhetsverket får in några fall per år där luftavfuktare börjat brinna, orsaken är bland annat att filter inte bytts och att den stått på för länge. Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du använder luftavfuktare.

Problemen handlar bland annat om att luftavfuktarens kondensor inte klarar av en allt för hög belastning under längre tid. Belastningen ökar vid högre luftfuktighet och om filtret i produkten är tilltäppt.

- Använder du en luftavfuktare hemma rekommenderar vi starkt att du börjar med att läsa igenom bruksanvisningen noga och följa tillverkarens anvisningar, säger Morgan Wojcik, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Ofta placeras avfuktaren i källare vilket innebär att det är svårare att ha översyn om den skulle börja ryka eller liknande.

- En timer är en bra lösning om du inte själv kan stänga av och slå på avfuktaren, att ha den påslagen dygnet runt ökar risken för överbelastning som i sin tur kan leda till brand, säger Morgan.

Filter och kapacitet

I bruksanvisningen ska det framgå hur ofta man behöver byta filter, men under sensommarmånaderna då luftfuktigheten ökar är det bra att kolla filtren en extra gång. Vanligt är att byta filter två gånger om året, tilltäppta filter  innebär högre belastning på avfuktaren som i sin tur kan innebära en brandrisk. Utöver risken för brand innebär smutsiga filter även lägre kapacitet och ökad energiförbrukning. Hur du ska rengöra filtret står i bruksanvisningen, dammsug gärna omkring filtret och köp nytt filter vid behov.

- Köp en luftavfuktare som räcker till för minst det utrymme du ska använda den i. Ska du använda den i ett rum på 20 kvadratmeter bör du köpa en med kapacitet för 30-40 kvadratmeter, säger Morgan.

Jordfelsbrytare och brandvarnare

Om luftavfuktaren trots allt skulle orsaka ett fel i elanläggningen är jordfelsbrytare en överlägset billig livförsäkring. Den bryter strömmen om den skulle ta fel väg.

- Jordfelsbrytaren förbättrar skyddet mot brand till exempel när isolationen skadats så att en kortslutning börjat utvecklats utan att säkringen ännu löst ut, förklarar Morgan.

- Brand kan ändå utvecklas och spridas så vårt råd är att komplettera ditt hem med seriekopplade brandvarnare som varnar i hela huset. Du bör alltid undvika att lämna elektriska produkter påslagna utan uppsikt. Ska du vara borta ett par dagar är det bättre att stänga av luftavfuktaren helt, säger Morgan.

Tänk på detta:

  • Glöm inte att dra ur stickproppen innan du börjar rengöra din luftavfuktare.
  • Sätt aldrig tillbaka ett filter som inte är helt torrt.
  • Luftavfuktare som används ofta eller börjar bli till åren kan behöva tätare rengöring än två gånger om året. Läs bruksanvisningen och följ råden.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och brandvarnare i ditt hem.
  • Använd timer eller stäng av luftavfuktaren helt om du inte kan ha uppsikt eller ska resa bort.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Nytt från Elsäkerhetsverket

Du känner väl till Elsäkerhetsverkets nya digitala tjänst Kopplasäkert.se? Här kan du lätt ta reda på vilka elarbeten du får göra själv i ditt hem och när du behöver anlita en registrerad elfirma.
Till Kopplasäkert.se