Dataskärm med radiovågor på.

Regeringsuppdrag om elektromagnetiska störningar

Elsäkerhetsverket ska tillsammans med Försvarsmakten undersöka om exempelvis solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret. Uppdraget omfattar även en riskanalys för att ta reda på om störningar kan försvåra totalförsvarets verksamhet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till Försvarsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag till Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att utreda elektromagnetiska störningar på totalförsvarets verksamheter.

 

Kontakt

Anders Richert

Teknisk direktör och avdelningschef
Telefon: 010-168 05 02
E-post: anders.richert@elsakerhetsverket.se

Per Höjevik

Utredare och analytiker
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Mer information

Senast granskad: 2020-07-08