En USB-laddare där stiften lossnat från stickproppen.

Stift som fastnar i vägguttaget – ren dödsfälla

Elsäkerhetsverket har under senaste tiden uppmärksammat flera incidenter med att stickproppars stift fastnar i vägguttaget. Stift som fastnat i vägguttaget är en ren dödsfälla. Stiften är strömförande och en mycket allvarlig risk, särskilt för barn som inte inser den omedelbara faran.

- Vi har i vår omvärldsbevakning stött på flera fall där detta hänt, vad du kan göra utöver att köpa originalprodukter är använda dem på rätt sätt och se över dem med jämna mellanrum så att de är hela, säger Per Samuelsson, chef för Avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Det är inte bara USB-laddare till telefoner som stiften kan lossna på, utan det kan hända alla produkter med stickpropp. Ett annat exempel är tåg där uttaget sitter lågt mellan två säten, då blir vinkeln sned när stickproppen sätts i och tas ur vilket kan innebära högre slitage. Alla produkter har en livslängd, men slitna eller trasiga elprodukter innebär en större risk då strömförande delar kan kommas åt.

Vad kan jag göra själv för att mina elprodukter ska vara säkra?

- Utöver att du köper originalprodukter från kända säljare med CE-märke så är det viktigt att kontrollera dem emellanåt, särskilt om de används ofta och utsätts för slitage. Dra inte ur stickproppen genom att dra i sladden, håll i själva stickproppen när du tar ut den ur uttaget. Förvara elprodukter så att stiften inte kommer till skada, som till exempel julbelysning som inte används året om. Se till att inte möbler kommer emot stickproppen i uttaget så att den skadas, säger Per Samuelsson.

Var uppmärksam på att de elprodukter du använder inte är i vägen om du till exempel ska möblera om, det är väldigt lätt att förstöra en stickpropp i ett vägguttag genom att skjuta en tung möbel på den.

Jordfelsbrytare – en billig livförsäkring

Jordfelsbrytare finns i de flesta hem men i äldre hus som, exempelvis sommarstugor, finns det inte alltid en jordfelsbrytare. Genom att använda en jordfelsbrytare som bryter strömmen om den skulle ta fel väg så kan liv räddas. En fast installerad jordfelsbrytare är att rekommendera, och ska utföras av ett registrerat elföretag, men det finns portabla jordfelsbrytare att köpa.

Om olyckan är framme

Prata om el och elsäkerhet med dina barn, förklara att el kan vara farligt och att alltid gå till en vuxen om stickproppen går sönder och stiften fastnar i uttaget. Bryt strömmen och kontakta ett elföretag. Om du är det minsta osäker på vad du får göra själv med el kan du använda Elsäkerhetsverkets digitala tjänst Kopplasäkert.se där du snabbt får svar. Om någon utsatts för strömgenomgång ska alltid sjukvård uppsökas för kontroll.

Kopplasäkert.se

Anmäl en farlig produkt

Handlar du elprodukter från länder utanför EU så är det inte säkert att produkten uppfyller de säkerhetskrav vi har i Sverige. Du har heller inte samma rättigheter som konsument när du handlar utanför EU. 

- Kontrollera att det finns kontaktuppgifter till tillverkare eller importör, hittar du inte dessa blir det svårt att kontakta ansvarig om produkten inte fungerar som den ska. Det ska alltid finnas CE-märke, kontaktuppgifter och en bruksanvisning på svenska, finns inte detta så är det en indikation på att tillverkaren inte har koll på de regler som gäller, säger Per Samuelsson

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns information om elsäkerhet i våra hem. Hur du ska göra om du upptäcker en farlig produkt och att du kan anmäla den till oss. Vi utför marknadskontroll av elektriska produkter och kan sätta försäljningsförbud om så krävs. Du kan också läsa om vilket ansvar du har för elen i ditt hem och om vilka krav du bör ställa för att produkten ska vara godkänd och uppfylla de krav på säkerhet som finns.

Senast granskad: 2020-07-29