En grupp människor som tittar in i kameran, kontorsmiljö.

Elsäkerhetsverket söker ny medarbetare till Avdelningen för analys

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande roll i den grupp som arbetar med ansökningar om auktorisation som elinstallatör och registrering av elinstallationsföretag. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Kristinehamn. Sista ansökningsdag är den 9 juni.

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är en liten, modern och samarbetsinriktad myndighet med täta kontakter inom branschen. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.

Vi söker utvecklingsinriktad handläggare till Avdelningen för analys