Datorskärm med symboler omkring som mappar och kugghjul. Standard quality control certification assurance concept, checkbox icon of guarantee Standard quality control certification assurance concept, checkbox icon of guarantee Standard quality control certification assurance concept, checkbox icon of guarantee

Elsäkerhetsverket söker två nya medarbetare till Kristinehamn

Är du intresserad av att arbeta med digital förnyelse och bidra till en flexibel arbetsplats? Eller är hantering av ansökningar om auktorisation och registrering av elinstallationsföretag något som väcker din nyfikenhet? Nu söker Elsäkerhetsverket två nya medarbetare till huvudkontoret i Kristinehamn. Skicka in din ansökan senast den 10 oktober.

Vi söker en söker en verksamhetsutvecklare inom IT

Vi söker en handläggare till Avdelningen för analys

Kort om Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

Senast granskad: 2021-09-15