Paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Vi genomför nu en remiss av förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Varmt välkommen att lämna synpunkter på remissen.

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. Språkbruket har moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har också anpassats till den utveckling som skett i samhället. 

Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter är ordentligt utredda innan de beslutas och därför ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Tipsa gärna andra som du tror berörs och kan ha synpunkter på förslagen.

De föreskrifter som ska ersättas är:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Via länkarna nedan kan du bland annat ta del av de nya förslagen och läsa mer om hur du lämnar synpunkter på dessa. Du kan också läsa de sammanställningar av överväganden och ändringar som finns till respektive föreskrift samt den konsekvensutredning som gjorts.

Välkommen med dina synpunkter senast den 15 mars 2022.