Dator med en kundvagn i miniatyr framför.

Nytt e-handelstest: 14 testade elprodukter med sammanlagt 34 brister

”Produkterna kan vara farliga och orsaka allvarlig skada på person och egendom” säger Karin Dröschmeister. Elsäkerhetsverket har köpt in och testat elektriska produkter från den kända marknadsplatsen amazon.se. Av totalt 14 produkter hade åtta så allvarliga brister att de förmodligen fått försäljningsförbud i Sverige – så varför fick de inte det?

–Det är så lätt att bara köpa, ett klick och du är ansvarig importör för produkten. Det är inte många som vet om att de lätt kan bli privatimportör när de handlar på nätet, säger Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

TV4 filmade när produkterna testades, se inslaget som också tar upp problematiken med regelverket.

Stift på nattlampa riskerade att fastna i vägguttag

En nattlampa saknade all märkning och stickproppens stift klarade inte testet för vridmoment vilket medför att de elektriska förbindningarna utsetts för påfrestningar. Detta kan innebära att stickproppens stift kan lossna och fastna i vägguttaget.

Produkter från tre olika kategorier valdes ut baserat på vad konsumenter handlar på nätet; massagepistoler, nattlampor och hushållsapparater.

- Vi testade en kaffebryggare som riskerar att gå sönder på ett farligt sätt då spänningsförande delar kunde kommas åt. En massagepistol medförde risk för elchock och en spisplatta var inte tillverkad för 230 V som vi har i våra svenska vägguttag, säger Karin Dröschmeister.

Därför får de inget försäljningsförbud

Som regelverket ser ut idag är det tillåtet för marknadsplatser på nätet att samla olika säljare från hela världen och sälja produkter till svenska konsumenter. Text och valuta är på svenska och priserna ofta låga. Anledningen till att det kan gå till så här är att marknadsplatsen agerar mellanhand och på så vis inte tar på sig ansvaret som importör. Importör blir istället du själv.

- Marknadsplatser har inte ansvar enligt lagen eftersom det är den som importera produkten som är ansvarig. Elsäkerhetsverket kan därför inte fatta beslut om försäljningsförbud för de produkter som köptes in via amazon.se. I de fall säljaren befinner sig utanför EU är det alltså konsumenten själv som blir ansvarig för att produkten är säker att använda.

Vad innebär det att vara privatimportör?

Etablerade svenska företag som vill sälja elprodukter tillverkade utanför EU tar på sig rollen som importör och därmed ansvaret att de säljer en säker produkt. Men när du som privatperson handlar på en sajt som till exempel amazon.se tar du alltså på dig samma ansvar som ett företag skulle gjort. Detta kan ställa till problem om det är fel på produkten du köpt, om det sker en personskada eller börjar brinna. Utöver den direkta faran för människa och egendom, kan det också vara så att ditt försäkringsbolag inte vill betala ut hel ersättning för skadan.

–Alla produkter som vi köpte in och testade hade någon form av brist. Dessutom har vi hittat en produkt som är till försäljning igen, trots att vi påpekat faran och den plockades bort från marknadsplatsen en tid, säger Karin Dröschmeister.

Vad kan du som konsument göra?

Ställ krav, ställ krav och ställ krav. Ta reda på vad som gäller, ställ frågor och var kritisk. Även om du är beredd att förlora en summa på en rolig produkt som du anar är av låg kvalitet, så måste man vara medveten om att ett köp i värsta fall kan leda till elchock eller brand.

–Det  är naturligtvis inte bra att marknadsplatserna har så dålig kontroll på produkterna innan de läggs ut till försäljning marknadsplatsen. Att inte veta hur en produkt ser ut innanför skalet är en sak, men att det saknas CE-märkning eller märkning om spänning samt kontaktuppgifter är anmärkningsvärt, menar Karin Dröschmeister.

Elektriska produkter ska alltid ha en svensk stickpropp för att få säljas i Sverige. Av de produkter som testades levererades två med utländsk stickpropp. Många saknade korrekt märkning som till exempel spänning och svensk bruksanvisning.

–Om marknadsplatserna ställer som krav på sina säljare att produkterna ska vara rätt märkta för landet de ska säljas i, samt att det finns kontaktuppgifter, så har de kommit en bit på vägen, säger Karin Dröschmeister.

Arbetet vidare med säkra elprodukter på marknadsplatser

Elsäkerhetsverket har tidigare genomfört fler olika e-handelsprojekt och ett syfte är att kartlägga hur det ser ut på olika marknadsplatser men också för att föra en dialog kring regelverket.

Ett nytt projekt har startats där vi undersöker svenska e-handelsplatser, produkter kommer att köpas in och testas. Elsäkerhetsverket samarbetar även med Tullverket och motsvarande myndigheter inom EU.

Fem viktiga punkter innan du handlar

  • Handla gärna från kända varumärken som du känner till.
  • Finns det inga kontaktuppgifter, surfa vidare.
  • Se till att få bilder på märkningen.
  • Det ska vara en svensk stickpropp.
  • Kolla att det finns en svensk bruksanvisning.

Text: Sandra Hjelm
Bild: iStock

Senast granskad: 2021-05-26