Äldre man i hängmatta som tittar på en surfplatta.

Nytt nummer av Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev

Katarina Olofsson vid Elsäkerhetsverket är ny ordförande i det europiska samarbetet för Lågspänningsdirektivet. Ett spännande och viktigt uppdrag för att upprätthålla hög säkerhetsnivå och fri rörlighet på den gemensamma marknaden. Läs också bland annat om att fler vill bli elinstallatörer, om att arbeta med elolyckor och följ med på ett tillsynsärende av störande solceller.

Fler artiklar:

  • En ny handbok för en elsäker arbetsmiljö har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, som också beskriver ansvarsfrågan kring säkerhet vi denna typ av arbeten.
  • Kicki Lilldrake startade egen elfirma i mansdominerad bransch och hur hennes företag arbetar med mångfald.
  • Den 16 juli kommer en ny förordning för marknadskontroll att gälla.

Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev juni - 2021