Hand skriver på laptop med symbol för checklista i ena handen.

Pappersblankett för ansökan tas bort

För att förenkla hanteringen av ansökan om auktorisation, tas nu pappersblanketten bort och vi hänvisar till vår e-tjänst istället.

- Tanken är att vi i fortsättningen bara ska erbjuda en blankett till de som inte har möjlighet att använda e-tjänsten, säger Per Höjevik, avdelningschef på Elsäkerhetsverket.

För att ansöka om auktorisation via vår e-tjänst måste man ha både ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation. Om man har ett svenskt personnummer men saknar e-legitimation hänvisar vi istället till registrator@elsakerhetsverket.se för hjälp med sin ansökan. De som helt saknar svenskt personnummer ska använda vårt engelska webbformulär för ansökan.