Group of People Connection Digital Device Concept

Vi söker nya medarbetare med EMC-kompetens

Elsäkerhetsverket vision är "Trygg och störningsfri el", vill du vara med och arbeta för att elektriska produkter och anläggningar ska fungera väl tillsammans ska du skicka din ansökan till oss senast den 9 januari. Var med och gör skillnad.

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och el-yrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är också tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kampabilitet (EMC) vilket innebär att emissioner som orsakar oacceptabla störningar hanteras av oss.

Just nu finns det flera lediga tjänster vid Elsäkerhetsverket:

Vi söker en funktionsansvarig för EMC-området

Vi söker handläggare till arbetsgruppen för EMC

Vi söker inspektörer med inriktning på EMC

Senast granskad: 2021-12-10