• Skriv ut

Elektroniska cigaretter behöver utredas vidare

En utredning om elektroniska cigaretter som Marknadskontrollrådet gjort visar bland annat att okunskapen om riskerna med produkten är stor. De samverkande myndigheterna vill att regeringen tillsätter en utredning för att belysa frågan ytterligare.

Elektroniska cigaretter är en relativt ny produkt på marknaden och försäljningen ökar stadigt. Idag finns ingen tillsynsmyndighet utpekad för dessa produkter och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter är oklar.

På uppdrag av regeringen har Marknadskontrollrådet under våren haft en arbetsgrupp för att se över vilka regler som gäller kring elektroniska cigaretter. I det arbetet har Elsäkerhetsverket deltagit.

- Elektroniska cigaretter är en komplex produkt både ur ett regelmässigt och tillsynsmässigt perspektiv. På flera viktiga punkter saknas relevanta regler, säger Fredrik Kagerud, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket.

Produkt som ökar i mängd
Tidigare undersökningar visar att den globala ökningstakten fram till 2011 var cirka 30 procent per år. Bedömningen är att denna ökningstakt troligtvis kommer att fortsätta både i Sverige och i övriga Europa. Inte minst för att den ofta marknadsförs som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning.

Tillsyn av produkten försvåras
Elektroniska cigaretter omfattas inte av den harmoniserade unionslagstiftningen. Därmed är ett antal olika produktdirektiv tillämpliga på e-cigaretten.

- Själva laddarna och batterierna till e-cigaretten ska uppfylla kraven på säkerhet och CE-märkning hos elektrisk utrustning, säger Fredrik Kagerud. E-cigaretten är ju egentligen en produkt som består av flera produkter. När den lyder under flera lagar skapas otydlighet i ansvarfördelningen mellan tillsynsmyndigheter och därmed försämras säkerheten för konsumenten.

Saknas kunskap
Utredningen visar att det i stor utsträckning saknas kunskap om vilka risker elektroniska cigaretter kan medföra, särskilt på lång sikt. En av farorna handlar om att röksubstanserna säljs med en mängd olika smaker. Många liknar godis eller frukt i smaken och medför stor risk att elektroniska cigaretter attraherar unga människor och kan bli en tillvänjningsprodukt för nikotin. En annan fara är att de attraktiva flaskorna med etiketter som påminner om godis, också kan leda till en ökad risk för små barn att få i sig giftiga vätskor. Enligt tidningsartiklar har redan några förgiftningsfall med små barn skett. En normalförpackning på 10 milliliter (1 centiliter) kan innehålla en dödlig dos för ett barn. För något år sedan skedde en olycka i USA med en elektronisk cigarette som exploderade.


Fakta om elektroniska cigaretter
Cigaretten är en elektronisk anordning som till det yttre liknar en cigarett. Röken inhaleras på samma sätt som cigarettrök och förångar en vätska till tjock rök när man suger på den. Den vätska som förångas levereras antingen som färdigladdade ampuller ("filter") som man byter när de är förbrukade, eller som påfyllnadsvätska i flaskor som användaren själv fyller på med. Det finns även elektroniska cigaretter av engångstyp som inte går att "ladda" utan som är fyllda med en viss mängd rökvätska i förväg och som man gör sig av med när de är förbrukade.
Härutöver finns en energiförsörjning till förångningsenheten. Normalt består denna av ett uppladdningsbart batteri med tillhörande batteriladdare.

Arbetsgruppen har bestått av Göran Lundmark, Swedac, Martin Burman, Läkemedelsverket, Johan Forsberg, Kemikalieinspektionen, Fredrik Kagerud, Elsäkerhetsverket, Linda Maripuu, Statens Folkhälsoinstitut och Åsa Persson, Konsumentverket.


Fakta om Marknadskontrollrådet
Marknadskontrollrådet är ett råd vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).
I rådet ingår femton utpekade marknadskontroll­myndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket. Rådets uppgift är bland annat att fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll.

Text: Cia Edlund

Kontakt

Fredrik Kagerud, Elsäkerhetsverket
tfn. 08-508 905 46
fredrik.kagerud@elsakerhetsverket.se

Information

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2013-07-03
Senast uppdaterad: 2014-11-10