• Skriv ut

Elisabet Falemo leder utredning om riksintressen

Regeringen har utsett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo att vara särskild utredare i en utredning om riksintressen (M 2014:01). Uppdraget innebär en översyn av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Generaldirektör Elisabet FalemoUtredningen pågår 2014-2015 och ett delbetänkande ska redovisas senast den 15 augusti 2014. Elisabet Falemo har tidigare arbetat som statssekreterare i Miljödepartementet. 

   ─ Det här är ett intressant uppdrag som jag ser fram emot, säger Elisabet Falemo. En stor del av arbetet kommer att utföras av det sekretariat som kopplas till utredningen, vilket gör det möjligt för mig att klara av uppdraget utöver arbetet på Elsäkerhetsverket.

Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken härstammar från Naturresurslagen från 1987. Nu finns ett behov av en bred översyn av dessa bestämmelser och särskilt bestämmelserna om riksintressen samt tillämpningen av bestämmelserna.

   ─ Det är viktigt att riksintressesystemet är ändamålsenligt utformat och enkelt att tillämpa, säger miljöminister Lena Ek, på regeringens webbplats.

Under länken nedan kan du läsa mer om uppdraget.

perm_contact_calendarKontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Andra webbplatser

Sidansvarig: Gunnel Nilsson
Publicerad: 2014-01-13
Senast uppdaterad: 2015-02-12