Innan du anlitar en elektriker

Funderar du på att göra om i köket, installera en ny tvättmaskin eller kanske bygga nytt? Tänk då på vem du anlitar, kolla upp referenser och försäkra dig om att det är en behörig elinstallatör som gör elinstallationerna i ditt hem.

Som bostadsägare är det du personligen som är ansvarig för att elen är säker.

För att få utföra arbete med elinstallationer måste personen i fråga ha en behörighet. Behörigheten som är personlig ska vara utfärdad av Elsäkerhetsverket. En person med en sådan behörighet kallas elinstallatör. Det finns också yrkesmän som arbetar med elinstallationer, då gör de det under överinseende av en elinstallatör. Yrkesmän har ingen egen behörighet. Med överinseende menas att elinstallatören ansvarar för att yrkesmannen har rätt kompetens för arbetsuppgiften samt att utförandet kontrolleras innan anläggningen tas i bruk.

Krav på anställningsförhållande

Det finns också ett krav på att de ska vara anställda i samma företag. Då det kan se väldigt olika ut idag med flera företag som arbetar med samma entreprenad och med inhyrd personal från bemanningsföretag är en bra fingervisning att det ska stå samma organisationsnummer på elinstallatören och yrkesmannens lönebesked.

Tänk på detta innan du anlitar

Innan du väljer att anlita någon för att arbeta med elinstallationer i ditt hem är det god idé att ta referenser. Har företaget tidigare nöjda kunder? Försäkra dig om att det finns en behörig elinstallatör i företaget. Du kan alltid dubbelkolla dessa uppgifter med Elsäkerhetsverkets behörighetsregister. Då behörigheten är personlig behövs ett namn och/eller personnummer. Det räcker alltså inte med företagets namn. Skriv alltid ett avtal så att ni är överens om det arbete som ska utföras.

Tänk på detta när elinstallatören är klar

När elinstallationerna är utförda ska elinstallatören kontrollera utförandet så att den uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Som kund ska du alltid begära någon form av dokumentation av att den kontrollen faktiskt är utförd. Den dokumentationen är ditt kvitto på att elinstallationerna är korrekt utförda. Kontroll före ibruktagning, som det kallas, ska utföras innan elinstallationen tas i bruk.

Gör en elbesiktning

Goda råd från Elsäkerhetsverket – förutom att du ska anlita en behörig elinstallatör – är att du även kan låta besiktiga din fastighets elinstallationer. Detta är extra viktigt om du ska köpa en fastighet eller om du bor i ett äldre hus. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. 

Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade.  Eftersom elmateriel har begränsad livslängd bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. 

 

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm