• Skriv ut

Se upp när du köper leksaker!

Trots att marknaden är hårt reglerad sedan flera år finns fortfarande farliga leksaker ute i butikerna. Nu går Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket ut med information om hur man som konsument kan skydda sig.

Under två års tid har Konsumentverket tillsammans med Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket granskat risker med leksaker. Resultatet visar att det fortfarande finns stora brister, trots hårda krav. Bland annat visade det sig att det finns både ftalater och bly i många leksaker. Dessa ämnen finns främst i mjuka plastleksaker och elektriska apparater. Dessutom saknas det i många fall nödvändig dokumentation samt CE-märkning.

- Syftet var att kontrollera leksaker efter de krav som den nya lagstiftningen från 2011 ställer. Men istället fann vi brister enligt den gamla lagstiftningen. Brister som alltså borde ha varit åtgärdade för länge sedan. Det var det mest överraskande och ett underbetyg för branschen, säger Anna Ekegren, jurist vid Konsumentverket.

Som konsument bör man vara observant och kritisk när man är ute i leksaksaffärerna. Undvik de billigaste grejerna och köp av god kvalité. Det är det allmänna rådet från de tre myndigheterna.

Dessutom ska man alltid välja leksaker som är CE-märkta. Genom CE-märkningen visar tillverkaren att man följer det regelverk som gäller inom EU. Märkningen betyder att produkten överensstämmer med grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljö.

Ett annat tips är att köpa leksaker av de större kedjorna, som oftast har bättre kontakt med de företag som tillverkar leksakerna. Leta även efter etablerade varumärken.

I samband med kontrollen framkom det att kunskaperna hos företag som säljer leksaker i Sverige skiftar mycket. Många företag vill ha verktyg från myndigheterna för att veta vilka krav de ska ställa på sina leverantörer. Ett annat önskemål är information om vilka material som kan innehålla farliga ämnen.

Konsumentverket och Kemikalieinspektionen har sammanställt vilka brister som upptäcktes i två rapporter som finns att ladda ned här till höger.

I samband med kontrollen har Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket även haft utbildningar för leksaksföretagen i syfte att öka kunskapen om säkerhetskraven.

Kontakt

Anna Ekegren, jurist
Konsumentverket
tel 054-19 40 25

Katarina Olofsson
inspektör
Elsäkerhetsverket
tel 0550-851 44

Frida Ramström
inspektör
Kemikalieinspektionen
tel 08-519 411 00

Dokument

Rapporten (pdf)

Andra webbplatser

Sidansvarig: Cia Edlund
Publicerad: 2014-04-15
Senast uppdaterad: 2015-02-12