Seminarium om produktsäkerhet

Den 21 april deltog Elsäkerhetsverket i ett seminarium "Din produkt, ditt ansvar 2015" om marknadskontroll med syftet att tydliggöra aktörens olika roller. Exempelvis vilka olika krav som ställs på tillverkare, importörer och återförsäljare för elektriska produkter.

SeminarieDen 21 april arrangerade Marknadskontrollrådet i samarbete med Business Sweden, Teknikföretagen och Svensk handel ett seminarium till företag som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES. Ett 130-tal deltagare samlades på Nalen i Stockholm och moderator för dagen var ekonomijournalist Åsa Julin.

Elsäkerhetsverket berättade om regler för elektriska produkter och vad som var på gång dels med nya regler och dels inom myndigheten.

- De nya direktiven ger en tydligare bild av vilka krav som gäller för olika aktörer som exempelvis tillverkare, importörer och återförsäljare. Det ställs olika krav beroende på aktörens roll i kedjan, vi ser att det finns vissa brister på kännedom inom det här området och vi tycker det är viktigt att vara på plats och träffa den här målgruppen så ofta vi har möjlighet. Vi får ut vårt budskap och kan också svara på frågor direkt, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverket.

Under seminariet framhölls aktörernas skyldighet att säkerställa att produkten är dokumenterad efter de regler som gäller inom EU för att sätta produkten på marknaden.

Det diskuterades också om att aktörerna ska organisera interna kontroller, vilket kan innebära att ta stickprov för att vara säker på att produkten följer kraven, se över produktens spårbarhet och arbeta skadeförebyggande.

 

Toppbild: Elsäkerhetsverket
Artikelbild: Marknadskontrollrådet

 

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm