Alla har en roll att spela för en rättvis och säker handel

Debatten om e-handel har den senaste månaden tagit plats i artiklar och i inslag såväl i TV som i andra medier. Elsäkerhetsverket och fem andra myndigheter gör nu ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida om vad som ytterligare behöver göras för att stoppa subventioneringen av kinesiska e-handelssajter.

Den snabba utvecklingen av e-handeln medför stora möjligheter men också stora problem och att handla via nätet innebär att konsumenter måste vara ännu mer uppmärksamma. De tidigare debattinläggen där bland andra Svensk Handel och Elektronikbranschen uttalat sig, har till stor del handlat om snedvriden konkurrens, förlorade momsintäkter och försvagning av arbetsmarknaden. Nu har Elsäkerhetsverket tillsammans med Konsumentverket, Tullverket, Swedac, Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och telestyrelsen skrivit en gemensam debattartikel som visar på en annan sida av problemet.

En central utmaning för alla som arbetar med marknadskontroll på den svenska marknaden är att det, för oseriösa aktörer, har blivit lättare att kringgå de gemensamma europeiska produktreglerna som gäller liv och hälsa, egendom, miljö och kommunikation. Vi myndigheter menar att utöver att fortsätta utveckla regelverken för en ändamålsenlig och effektiv marknadskontroll, behöver arbetet inriktas på att tillsammans med branschen öka medvetenheten hos konsumenterna och möjliggöra för dem att ta sitt ansvar.

Läs debattartikeln "Alla har en roll att spela för en rättvis och säker handel" på Svenska Dagbladets webbplats. 

Mer information kontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund