Elsäkert trädgårdsarbete

Ibland behöver vi använda eldrivna verktyg utomhus, som när vi bygger altan, trimmar häcken eller kanske vill slipa bort färg på en gammal möbel. Då finns det vissa saker som är bra att veta så du kan arbeta elsäkert, exempelvis genom att kontrollera om elverktyget är CE-märkt och se till att det finns en jordfelsbrytare.

Jordat uttagNär du arbetar utomhus med elverktyg är det ibland svårt att hitta uttag. Även om detta kan vara trixigt så är det viktigt att du inte ansluter ett elverktyg du ska använda utomhus till ett uttag inomhus därför att många hus inte har skyddsjordade uttag inomhus och inte heller jordfelsbrytare. På bilden ser du ett skyddsjordat uttag.

- Uttagen utomhus ska alltid vara skyddsjordade. Med skyddsjordade uttag menas att om metall på apparaten skulle bli strömförande av någon anledning så leds strömmen från apparaten ner i jorden så att säkringen löser ut och strömmen bryts. Om föremålet inte är skyddsjordat kan apparaten vara strömförande vid t.ex. ett fel på isolationen i apparaten och strömmen kan då ta vägen genom kroppen på ett livsfarligt sätt, säger Karl-Hugo Hult, chef för avdelningen Produkter vid Elsäkerhetsverket.

Det är du som äger elverktyget som har ansvaret

Kontrollera att det elektriska verktyg du tänker använda är i ett bra skick innan du ansluter stickproppen. Exempelvis ska höljet vara helt, sladden ska inte ha några sprickor och att det inte finns några andra skador som du kan se. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda elverktyget, där ska också stå hur du sköter om verktyget.

- Tänk på att den apparat du använder ska klara av miljön utomhus. Långt ifrån alla verktyg är anpassade för att användas i regn eller utsättas för stark kyla eller starkt solljus under lång tid. Det är ditt ansvar som ägare eller användare att se till att elverktyget används och underhålls på ett sätt så att de är säkra, säger Karl-Hugo Hult.

Märkning för din säkerhet

CE-märke är en märkning som ska finnas på alla elverktyg som drivs med 230V. CE-märket innebär att tillverkaren tar ansvar för att produkten uppfyller lagstiftningens krav på elsäkerhet. Vissa verktyg och apparater är anpassade för utomhusbruk och är anpassade för att klara miljön, som exempelvis regn, damm och soljus.

- Sladdar är något som jag vill tipsa om att dra ur och förvara inomhus när man arbetat eller grillat färdigt. Dels för att skydda barn som leker i trädgården men också för att inte skada den, det kan vara lätt att missa en sladd som ligger gömd när det är dags att klippa gräset, säger Karl-Hugo Hult.

Använd i första hand produkter som är märkta med IP44 utomhus. Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Om du använder ett elverktyg utomhus är det särskilt viktigt då vädret snabbt kan förändras och ge förhållanden som innebär att du måste skydda apparaten eller sluta använda den och förvara den inomhus.

Kära jordfelsbrytare

Vid nybyggnad och ut- och ombyggnad ska alltid jordfelsbrytare installeras. Många äldre hus har inte jordfelsbrytare. Det är en relativt låg investering men kan betyda så mycket om det skulle hända något.

- Jordfelsbrytare är ett viktigt komplement och en billig livförsäkring. Genom att använda en jordfelsbrytare, det finns portabla att köpa, skyddar du dig genom att strömmen bryts istället för att ta vägen genom din kropp, säger Karl-Hugo Hult.

Tänkt på att prova jordfelsbrytaren någon gång varje år eller utifrån vad som anges i tillverkarens anvisningar.

Checklista

  • Använd inte elektriska inomhusprodukter utomhus
  • Lägg inte skarvsladdar i fönster eller dörröppningar
  • Se till att uttagen är skyddsjordade
  • Använd jordfelsbrytare, det finns portabla
  • Kontrollera att elprodukten är CE-märkt
  • Läs bruksanvisningen
  • Dra alltid ur sladden när du är klar med verktyget eller när du tar paus
  • Tänk på barnsäkerheten när det finns elverktyg framme

 

Text: Sandra Hjelm

Bild: Mostphotos

 

Mer information

Kontakt

Sidansvarig: Sandra Hjelm