Brand och elstötar kan förekomma i elbilar

Elsäkerhetsverket kom i höstas ut med en rapport som visar att det finns stort behov av information om elsäkerhet till den som köper elfordon. Nu varnar också danska Sikkerhedsstyrelsen för att brand och elstötar kan uppstå när elbilen laddas med laddkabel i vanliga stickkontakter.

Allt fler fordon drivs med el. Det innebär att det kommer att behövas ett stort antal laddningsstationer både i privat regi och i offentlig miljö.

- Det är mycket viktigt att hushållens elinstallationer klarar av den nya belastningen och att man försäkrar sig om att elanläggningen är anpassad för laddning, annars finns risker för slitage, överhettning och i värsta fall brand, säger Per Höjevik. De elströmmar som ska passera genom elinstallationen, när man laddar ett elfordon, är högre än normalt och sker under en längre tid. Det ställer krav på information om funktion och säkerhet.

De flesta elbilar levereras med en laddkabel som kan stoppas i vanliga 230 V-kontakter. Nu varnar också danska Sikkerhedsstyrelsen för att det finns risk för både brand och elstöt om man använder dem för att ladda elbilen. Det rapporterar den danska tidningen GO som citeras i flera danska tidningar och i Sverige skriver tidningen Ny Teknik idag om problemet.

Den utredning som Elsäkerhetsverket publicerade i oktober förra året var ett regeringsuppdrag och pekade på informationsbehovet om och vad kraven på elsäkerhet innebär vid laddning, samt vilka standarder som gäller.
Elsäkerhetsverkets rapport sammanfattar de olika metoder och tekniker för laddning av elfordon som finns och redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget. I rapporten lämnas också förslag på fortsatta informationsinsatser. 

Kontakt

Per Höjevik

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund