Flera e-tjänster stängda 21-26 mars

Mellan den 21-26 mars pågår underhåll av Elsäkerhetsverkets IT-system och flera av e-tjänsterna är därför stängda under dessa dagar.

För akuta ärenden - hör av dig till oss per telefon: 010-168 05 00
Våra svarsgrupper har öppet vardagar 08.00 - 12.00.

Du kan också nå oss via e-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Anmälan av elolyckor och tillbud sker under denna period via blankett.
Gäller från den 21 mars klockan 09.00.
Anmälan av elolyckor och tillbud

E-tjänster som berörs

E-tjänst för företagsregistrering
E-tjänst för ansökan om auktorisation
E-tjänst för auktorisationsbevis
E-tjänst för anmälan av elolycka (blankett finns att använda under tiden för stängning)
E-tjänst för anmälan om driftstörning
E-tjänst för ansökan om drifttillstånd
E-tjänst för anmälan om ibruktagande av kontaktledning
Webbdiariet

E-tjänster som inte berörs

E-tjänst för Kolla elföretaget (vissa kortare driftstörningar kan eventuellt uppstå)
E-tjänst för anmälan av farlig eller störande elprodukt

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen