Elnätsavgifter 2016

Det är dags för alla nätföretag att rapportera antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang som den 1 januari 2016 var anslutna till nätet.

Nätinnehavare ska senast den 1 mars lämna dessa uppgifter till Elsäkerhetsverket. Uppgifterna kan lämnas via vårt webbformulär "Elnätsavgifter"

Gällande avgifter från och med den 1 januari 2016

 

Lågspänningsabonnemang

Högspänningsabonnemang

Elsäkerhetsavgift

9 kronor 50 öre

750 kronor

Nätövervakningsavgift

3 kronor

600 kronor

Elberedskapsavgift

45 kronor

2 477 kronor

Mer information

Sidansvarig: Gunnel Nilsson