Elnätsavgifter 2017

Det är dags för alla elnätsföretag att rapportera antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang som den 1 januari 2017 var anslutna till nätet.

Elnätsinnehavare ska senast den 1 mars lämna dessa uppgifter till Elsäkerhetsverket. Uppgifterna kan lämnas via vårt webbformulär "Elnätsavgifter"

Gällande avgifter

 

Lågspänningsabonnemang

Högspänningsabonnemang

Elsäkerhetsavgift

9 kronor 50 öre

750 kronor

Nätövervakningsavgift

3 kronor

600 kronor

Elberedskapsavgift

45 kronor

2 477 kronor

Mer information

Sidansvarig: Gunnel Nilsson