En julstjärna lyser i ett fönster.

Elsäker julbelysning - om du handlar rätt

Elsäkerheten gällande julbelysning som säljs i svensk handel blir allt bättre. Endast en av 14 testade ljusslingor uppvisade tekniska brister. Men det gäller att handla rätt. Elsäkerhetsverket rekommenderar dig som konsument att inte köpa belysning via näthandlare utanför EU.

Elsäkerhetsverkets pågående julbelysningsprojekt syftar till att kontrollera om årets ljusslingor uppfyller de krav som finns kring elsäkerhet. Det är ett gemensamt projekt där flera EU-länder deltar. Ett urval av de produkter som säljs i Sverige har köpts in och testats och resultatet visar på en fortsatt förbättring av elsäkerheten jämfört med tidigare år.

De flesta ljusslingor utan brister

Elsäkerhetsverket har köpt in och skickat 14 olika ljusslingor på tester. Myndigheten har nu fått tillbaka resultatet och även om det finns vissa brister ser det på det stora hela bra ut. Testerna bekräftar trenden att julbelysningen blir bättre och bättre när det gäller elsäkerhet. De brister vi nu har fått rapporter om handlar framförallt om märkningen av produkten. I ett fall finns tekniska brister som Elsäkerhetsverket utreder vidare.

- Det är väldigt positivt att vi inte ser några brister som innebär direkt fara för användarna hos någon av produkterna. När vi tittar på andra produkttyper som exempelvis USB-laddare hittar vi ofta konstruktionsfel i transformatorn som kan orsaka brand eller elchock. Något sådant ser vi inte här, säger Per Samuelsson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Urvalet påverkar resultatet

I det aktuella projektet har Elsäkerhetsverket valt att köpa in sådana ljusslingor som säljs i större omfattning och alltså når många privatpersoner i Sverige. Därför har kontrollen omfattat ljusslingor från i huvudsak svenska tillverkare som säljs genom större butikskedjor.

- Vi har till exempel inte inkluderat några produkter som köpts in via webbplatser som möjliggör köp av företag utanför EU/EES, så kallad privatimport, och det tror vi påverkar resultatet väldigt mycket. När vi testade privatimporterade USB-laddare visade det sig att samtliga hade allvarliga brister så här är istället resultatet det omvända, säger Per Samuelsson.

Handla rätt med din julbelysning

De brister som Elsäkerhetsverket upptäcker hos elektriska produkter vid kontroll går i vissa fall att undvika. Du ska också se till att sköta din julbelysning på rätt sätt – då håller produkten längre och du undviker olyckor.

LÄS MER: Shoppa säkrare julbelysning på nätet

Att tänka på före köp

 • Har du kontrollerat att produkten uppfyller vissa grundläggande krav vid köpet? Har produkten
  – CE-märkning,
  – bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska,
  – märke med tillverkarens namn och kontaktuppgifter och
  – märke med importörens namn och kontaktuppgifter
  (gäller endast om produkten tillverkats utanför EU/EES)?
 • Har du kontrollerat att produkten är gjord för att användas i Sverige?
 • Har du kontrollerat att produkten går att använda på det sätt som du har tänkt?
 • Vet du hur du kontaktar säljaren om du har frågor om produkten eller liknande?

Att tänka på vid användning

 • Använder du produkten på det sätt som står i anvisningarna?
 • Kontrollerar du löpande att produkten inte slitits ut eller behöver renoveras för att kunna användas?

Om du upptäcker fel

 • Har du upptäckt en risk för skada? Då ska du sluta använda produkten och se till att ingen annan kan använda den.
 • Har du kontaktat försäljningsstället eller tillverkaren av produkten?
 • Har du anmält produkten till Elsäkerhetsverket? Tänk på att ansvaret ligger hos olika myndigheter beroende på produkttyp. Du hittar hela listan hos Marknadskontrollrådet, se marknadskontroll.se.
Senast granskad: 2018-12-20