Elsäkerhetsavgiften kommer att höjas från den 1 januari 2016

Den nya avgiften blir 9 kronor och 50 öre för lågspänningsabonnemang och 750 kronor för högspänningsabonnemang. Den ändrade elsäkerhetsavgiften träder i kraft den 1 januari.

Regeringen beslutade den 12 november om avgiftsändring  (regeringen.se).

Förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet kommer att ändras på så sätt att elsäkerhetsavgiften från den 1 januari 2016 är:

   Lågspänningsabonnemang: 9:50 kr

   Högspänningsabonnemang: 750 kr

Mer information

Sidansvarig: Elisabet Ek