förpackning till d-link som säljs på Kjell och company

Elsäkerhetsverket ändrar bedömning av återkallad produkt

Elsäkerhetsverket har utfört marknadskontroll av en så kallad homeplug (wifi-förstärkare) av varumärket D-Link. Den har sålts i Sverige hos bland annat Kjell & Company. Produkten har modellnummer DHP-W310AV och DHP-308AV.

Produkten har marknadskontrollerats och i det ingår att göra en provning av de tekniska egenskaperna. Provningen visade initialt att produkten hade brister. Elsäkerhetsverket kommunicerade då provningsrapporten med Kjell & Company som då valde att åtgärda bristerna genom att informera kunder och kalla tillbaka sålda exemplar.

Kompletterande information ändrar bedömningen

I ett senare skede har Elsäkerhetsverket och Kjell & Company fått kompletterande information från tillverkaren D-Link som gör att de bedömningar som gjorts i den ursprungliga provningen inte längre gäller. Produkten har inga konstaterade tekniska brister.

Det innebär att det inte finns skäl att hindra vare sig användning eller försäljning av produkten.

- I det här fallet har Kjell & Company agerat föredömligt utifrån den information som fanns och själva valt att genomföra en återkallelse av produkten. Med den nya informationen vi fått från tillverkaren bedömer vi att en sådan återkallelse inte är nödvändig och att den åtgärden kan avslutas, säger Kim Reenaas, avdelningschef Elsäkerhetsverket. 

Vid frågor

Har du frågor om D-linkprodukten kontakta Margareta Willbergh, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket. Har du fågor om handläggning av ärendet ta kontakt med Kim Reenaas, avdelningschef produkter vid Elsäkerhetsverket.

Mer information

Kontakt

Margareta Willbergh

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 26
E-post: margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Margareta Willbergh