Elsäkerhetsverket förbereder elbehörighetsreform

I december 2014 överlämnade Elbehörighetsutredningen betänkandet Elsäkerhet – en ledningsfråga till regeringen. Utredningens uppdrag var att göra en översyn av behörighetssystemet och föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation.

Utredningen föreslog ett reformerat elbehörighetsregelverk att träda ikraft den 1 januari 2017. Läs gärna mer om utredningens arbete och förslag på regeringens webbplats samt Elsäkerhetsverkets webbplats med frågor och svar om arbetet med behörighetsreformen 

Elsäkerhetsverkets fortsatta arbete

Under 2015 och fram till dess ett reformerat system kan träda ikraft kommer Elsäkerhetsverket bland annat att arbeta följande frågor.

  • Vad är behörighetskrävande elinstallationsarbete?
  • Översyn av behörighetstyperna
  • Rutiner för anmälan av företag
  • Informationsinsatser, framförallt till de företag som utför elinstallationer men även till konsumenter och andra anläggningsinnehavare.

I detta arbete, som kommer innebära såväl föreskriftsförändringar som arbete med utveckling av stöd och annan information, kommer vi använda oss av en särskild referensgrupp.

Elsäkerhetsverket skapar en referensgrupp för att få stöd i arbetet

Genom att skapa en referensgrupp kan de målgrupper som berörs av reglerna, direkt och indirekt, få insyn i Elsäkerhetsverkets arbete och lämna synpunkter så tidigt som möjligt i processen. På detta sätt kan vi tillsammans arbeta fram ändamålsenliga regelverk och informationsinsatser.

Elsäkerhetsverket har skickat ut inbjudan till berörda organisationer. Om du inte fått en inbjudan, men är intresserad att följa eller delta i arbetet är du välkommen att anmäla ditt intresse till oss. Skicka dina kontaktuppgifter med e-post till registrator@elsakerhetsverket.se så kontaktar vi dig.

Kontakt

Om ni har frågor om Elsäkerhetsverkets arbete med elbehörighetsreformen kan ni kontakta någon av följande personer.

Per Höjevik

Per Höjevik

Avdelningschef Analys

010-168 05 31

per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Bosse Johansson

Bosse Johansson

Avdelningschef Anläggningar

010-168 05 41

bosse.johansson@elsakerhetsverket.se

Kim Reenaas

Kim Reenaas

Verksjurist

010-168 05 03

kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Anders Richert

Anders Richert

Teknisk direktör

010-168 05 02

anders.richert@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm