Elsäkerhetsverket granskar asylboenden

Under året kommer Elsäkerhetsverket att besöka 60 tillfälliga boenden för asylsökande, eller ABT-boenden som de också kallas. Under besöket ses elanläggningen över så att den är säker och inte har brister. Projektet pågår året ut och i december presenteras resultaten i en rapport.

Drygt 30 ABT-boenden har hittills besökts inom projektets ramar och även om det finns brister att rätta till så finns det överlag en stor välvilja att rätta till felen enligt Göran Olsson vid Elsäkerhetsverket.

- Vi blir väldigt väl bemötta vid våra besök, och i nästan alla fall är felen åtgärdade inom en vecka. Det tycker vi är mycket glädjande, det finns ett stort intresse hos de som driver de här tillfälliga boendeplatserna att erbjuda en så säker plats som möjligt.

Boenden granskas i hela landet

ABT-boende inom projektProjektet "Tematisk tillsyn av ABT-boende" startades i mars och totalt kommer 60 boenden att besökas, från norr till söder. Anledningen till att projektet startades upp beror på att Elsäkerhetsverket fått in ett flertal anmälningar gällande elsäkerheten på ABT-boenden.

- Halvvägs in i projektet så ser vi att drygt hälften av de boenden som vi besökt har brister. Det kan röra sig om skyddsjordade uttag som saknar jord eller trasiga strömbrytarlock. Hittills har vi inte stött på så allvarliga brister att vi varit tvungna att stänga ned något boende, säger Göran Olsson.

Dialogen är viktig

Syftet med projektet är att se till att anläggningsinnehavaren följer de regler som gäller för elsäkerhet. Ofta är innehavaren inte samma person som den som driver boendet och då är det den som driver boendet som är skyldig att rapportera eventuella brister till innehavaren, den som äger fastigheten.

- Tyvärr saknar många kunskapen om vilka skyldigheter de har som innehavare av en starkströmsanläggning och vilka regler som ska följas för att anläggningen ska vara säker. Det är en viktig del i vårt arbete, att informera om regler och svara på frågor. Jag upplever att de vi träffar är tacksamma för våra besök och möjligheten till dialog, säger Göran Olsson.

 

Text: Sandra Hjelm
Bild: Elsäkerhetsverket

Sidansvarig: Elisabet Ek