Elsäkerhetsverkets resultat 2014

Dialog och information är viktiga komplement i tillsynsarbetet konstateras i Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2014. Här kan du läsa om myndighetens samlade verksamhet och om de större uppdrag som genomförts under året.

Årsredovisning 2014En intensiv tillsynsverksamhet och marknadskontroll i kombination med informationsinsatser har präglat Elsäkerhetsverkets resultat under året som gått. Efterfrågan på information från både konsumenter och elbransch fortsätter att öka inom alla verksamhetsområden som myndigheten hanterar.

Analyser bidrar till kunskapsuppbyggnad

- Vår strategi är att fortsätta sprida saklig information som når våra konsumenter och elbranschen i hela landet, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Från och med 2015 har vi också inrättat en analysavdelning för att utveckla metoder som komplement till traditionell tillsyn.


Medverkan i Elbehörighetsutredningen, införande av ansökningsavgift för behörighet, kartläggning av var elinstallatörer och yrkesmän jobbar och rapport om informationsbehov för elbilsägare, har varit några av de större projekten under 2014.

Försäljningsförbuden ökar

99 produkter har fått försäljningsförbud under året och några produktområden som stuckit ut kopplat till elsäkerhetsbrister har varit batteriladdare och växelriktare i mindre solcellsanläggningar. Flest försäljningsförbud har produktgrupperna belysning, bruksföremål och strömförsörjning haft under 2014.


Antalet dödsolyckor ökade tyvärr under året och flera allvarliga elolyckor kopplat till järnväg fanns med bland olyckstillbuden.


Här kan du läsa om myndighetens verksamhet och om vad som hänt under året i Årsredovisning 2014

 

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm