Enklare för konsumenter i nytt förslag om elbehörighet

I framtiden kan det bli lättare för den som vill beställa elinstallationer. Nu har ett förslag om nya bestämmelser för att få utföra elektriska installationer lämnats till regeringen. Utredning har genomförts av Bo Diczfalusy.

Det befintliga behörighetssystemet med överinseende är nästan 100 år gammalt och syftet med utredningen har varit att få fram ett förslag som är tidsenligt och tydligare för konsumenten. Förslaget innebär att alla företag som utför elinstallationsarbete både ska ha en auktoriserad elinstallatör knuten till verksamheten och ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. I förslaget ersätts det individuella överinseendet med krav på företagets egenkontroll­program.

- Förslaget leder till att det blir enklare att kontrollera om elinstallationerna utförs med rätt kompetens, både för myndigheten och den vanlige konsumenten. Det nya förslaget har utformats med tanke på att elinstallationer görs inom en mängd olika verksamheter, och då behöver företagen ha en tydligare roll för säkerheten säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Lättare att kontrollera elfirmor

Det är bara personer med behörighet som elinstallatör eller yrkespersoner som ingår i ett företags egenkontrollprogram, som faktiskt får utföra elinstallationsarbeten enligt förslaget. De företag som utför elinstallationsarbete på en annans elanläggning måste också anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket. Företagen får därmed ta ett större ansvar för det arbete som görs.

Enklare för konsumenten

Förslaget innebär ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda och de företag som gör arbetet är skyldiga att se till att kraven är uppfyllda. Konsumenten kommer att kunna kontrollera företaget mot organisationsnummer i ett register när som helst på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Om förslaget genomförs i sin helhet innebär det att de delar som rör elsäkerhet samlas i en egen lag – elsäkerhetslagen.

Nästa steg är regeringens beslut om förslaget ska skickas på remiss. Innan förslaget kan genomföras ska det beredas och beslutas av riksdagen. Det nya behörighetssystemet föreslås träda ikraft 1 januari 2017.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om utredningen www.sou.gov.se

Medverkande i utredningen

Förutomden särskilde utredaren och två sekreterare har en expertgrupp med representanter för departement, myndigheter och intresseorganisationer deltagit i utredningen. Elsäkerhetsverket har haft en expert med, Kim Reenaas, verksjurist, och expertgruppen har bestått av representanter från, Skolverket, Elektriska installatörsorganisationen (EIO), Svenska Elektrikerförbundet (SEF), Svensk Energi, Villaägarna, Teknikföretagen och Standard Solutions Group (SSG).

 

 

Dokument

Andra webbplatser

Betänkande av Elbehörighetsutredningen (rapporten finns på regeringens webbplats och öppnas upp i nytt fönster)

Sidansvarig: Sandra Hjelm