Farlig takarmatur återkallas från konsumenter

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Takarmaturen är felaktigt konstruerad och kan orsaka elchock. Den saknar också en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. Nu har Elsäkerhetsverket beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla armaturer som sålts till konsumenter.

- I samband med att man byter ljuskälla kan man komma åt delar som ger livsfarlig strömgenomgång, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Flertal brister

Ett antal farliga brister har konstaterats. Anslutningsledarna och de interna ledarna är för klent tilltagna och lossnar lätt vid dragprov. Isolationsavståndet är enbart 1,4 millimeter i armaturen och uppfyller inte kravet som är på minst 4,6 millimeter. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.
Takarmaturen har sålts under varumärket OED Group Limited och modellen heter ABS-150-50W, OD-SS1550

Har du köpt den här produkten?

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.
Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Beslut om försäljningsförbud

 

Mer information kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund