Farliga elskåp kan skada barn som leker

En incident inträffade nyligen där ett kabelskåp kunde ha gett ett barn en livshotande elchock, då den åtta-årige pojken petade in en sax i skåpets öppning. Lyckligtvis hade saxen ett isolerande plasthandtag som stoppade strömmens väg in i barnet.

Farligt kabelskåpSkåpet hade en för stor glipa in till de farliga elledningarna. Ansvaret för skåpets säkerhet ligger på ägaren, som efter information snabbt åtgärdade det farliga kabelskåpet.

– Det här kunde ha slutat riktigt illa. Det är ägaren som ansvarar för elsäkerheten. Elskåp ska inte ha så stora hål att risker kan uppstå. Ser du något som inte ser rätt ut – kontakta omgående elnätsbolaget i området och berätta vad du har upptäckt. Det kan vara en felaktig konstruktion men också vandalisering som gjort att ett elskåp blivit farligt för omgivningen, säger Emanuel Aldén, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Bilden visar elskåpet innan det åtgärdades.

Olyckor kan förbyggas om ägare i större utsträckning tar sitt ansvar

Varje år orsakas ett 1000-tal bränder och olyckor av elfel. Många olyckor hade kunnat förebyggas. Elsäkerhetsverket jobbar hårt för att följa upp inrapporterade elolyckor och att informera om ägarens ansvar.

Enligt lag är det ägaren – till exempel ett elbolag, en hus- eller bostadsrättsinnehavare eller en ordförande i en förening - som ansvarar för att elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. I detta fall var ägaren ett elnätsbolag och då ansvarig för kabelskåpet.

Nyfikna barn ville undersöka

Kabelskåp vid lekplats samt sax från incidentenPojken var ute och lekte med sin lillebror. De fick se en kabel som gick in i ett kabelskåp där hålet var större än kabeln. Innanför hålet fanns smalare ledare. Barnen var nyfikna och hämtade en sax för att peta in i hålet på ledaren. De råkade då få hål på ytterhöljet som ledde till en kortslutning så att stora brännmärken uppstod på saxen.

– Vilken tur att det var en sax med isolerat plasthandtag, och att min son inte kom åt metallen! Det känns mycket obehagligt att tänka på vad som kunde ha skett, säger pappan Emil.

Bilderna visar elskåpets placering vid en lekplats samt hur saxen såg ut efter strömgenomgång.

Ta reda på mer

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer att läsa kring ansvar och att förebygga och hantera elolyckor.


Foto toppbild: Elsäkerhetsverket; bilden har inget med incidenten att göra.

Kontakt

Emanuel Aldén

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 53
E-post: emanuel.alden@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Elisabet Ek