containrar staplade

Fastnar dina produkter i tullen?

Tullverket kan stoppa produkter vid gräns för kontroll. Om Tullverket vid denna kontroll misstänker att produkten inte uppfyller de krav som gäller för att få säljas på marknaden kontaktar Tullverket den myndighet som har att bedöma om produkten får säljas eller inte. När det gäller elektriska produkter är det Elsäkerhetsverket som kontaktas.

Alla produkter som importeras för att säljas måste uppfylla grundläggande krav om elsäkerhet. Produkter som inte uppfyller kraven stoppas från att föras in i landet. Som importör ska du därför se till att produkterna uppfyller kraven – innan du importerar.

– Tullverket samarbetar med ett femtontal andra myndigheter i dessa frågor och vi har mycket väl fungerande rutiner som gör att hanteringen sker snabbt och rättssäkert, säger Per Holgersson vid Tullverket.

Syftet med gränskontrollen är att produkterna som finns på marknaden ska uppfylla kraven och därmed vara säkra för personer, egendom, miljö med mera, men också att bidra till konkurrensneutral handel.

– Villkoren för företagen måste givetvis vara schyssta och lika för alla, så att inte någon kan hålla lägre priser genom att ta in produkter som inte uppfyller kraven. I förlängningen leder ju detta till snedvriden konkurrens och att vi får fler farliga produkter och seriösa företag kan slås ut från marknaden, säger Per Holgersson.

Kan bli dyrt att inte följa reglerna

När produkter som inte uppfyller kraven upptäcks beslutar Elsäkerhetsverket att de inte får säljas. Det innebär att Tullverket ser till att produkten aldrig kommer in i landet, och att produkten förstörs eller skickas tillbaka. Elsäkerhetsverket stoppade totalt 60 produkter 2017.

– Den kontroll som görs vid gräns är bra eftersom att de felaktiga produkterna aldrig når konsumenterna. Sen är det givetvis olyckligt att de som importerat inte kontrollerat produkterna bättre i förväg. Det kan bli väldigt dyrt i de fall man inte gjort rätt från början, säger Margareta Willbergh vid Elsäkerhetsverket.

Det ställs höga krav på dig som importerar – så här gör du rätt direkt

Om du vill importera produkter behöver du förstå och följa det regelverk som gäller för importörer. Du har en alldeles särskild roll eftersom det är du som ser till att produkten kommer ut på den gemensamma marknaden. Elsäkerhetsverket, Tullverket och Marknadskontrollrådet har informationsmaterial där du kan läsa mer om vad som gäller och vad du ska tänka på vid import.

– Ska du importera produkter måste du lägga tid på ditt produktsäkerhetsarbete. Ett första steg är att ta del av det introduktionsmaterial som vi och andra myndigheter tagit fram, säger Margareta Willbergh. 

Höstseminarium med produkter i fokus

Den 27 september kommer ett produktseminarium att hållas i Göteborg. Målgruppen är tillverkare, importörer och återförsäljare och syftet är att klargöra kring de olika regler som gäller, samt tillfälle för frågor och diskussion med sakkunniga från fem olika myndigheter. Arrangörer är Elsäkerhetsverket, Tullverket, Post- och telestyrelsen, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

 

Anmälan och mer information om produktseminarium

 

Bild: Mostphotos

Mer information

Kontakt

Sidansvarig: Sandra Hjelm