Förvaltningsrätten upphäver Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud för robotgräsklippare

I en dom som meddelades den 2 juni 2017 upphäver förvaltningsrätten Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud för robotgräsklippare i två fall. Elsäkerhetsverket kommer inte att överklaga domen, vilket innebär att produkterna får fortsätta säljas.

I april 2016 beslutade Elsäkerhetsverket om försäljningsförbud för fyra robotgräsklippare med hänvisning till att de hade brister i elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Samtliga fyra beslut överklagades. Förvaltningsrätten har nu meddelat att försäljningsförbudet upphävs för följande två robotgräsklippare:

  • Husqvarnas Automower 310 
  • Gardenas R50Li.

Vad gäller de övriga två robotgräsklipparna har dom ännu inte meddelats.

Domen överklagas inte

Elsäkerhetsverket har bestämt sig för att inte överklaga domen, vilket innebär att produkterna får fortsätta säljas.

- Vi beklagar att domstolen inte gått på vår linje, men sammantaget ser vi inte att ett överklagande är rätt väg framåt, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Frågan verkar också få en lösning då det just nu pågår ett samarbete på europeisk nivå för att få till stånd en europeisk standard som omfattar de störningar som kan uppstå vid användning av robotgräsklippare.

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Adam Hedbom

Jurist
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Martin Gustafsson