Goda råd om vägbelysningsanläggningar

Elsäkerhetsverket informerar 2700 enheter hos kommuner, vägföreningar, lantmäteri och idrottsförbund om ansvar för belysning vid vägar och motionsspår. Det är goda råd om hur man ska ta hand om anläggningen så att den är trygg och säker för sin omgivning.

2015 genomförde Elsäkerhetsverket ett projekt för att ta reda på om och hur uppdelningen mellan olika aktörer för el- och belysningsnät påverkar elsäkerheten. En av de slutsatser som drogs var att det fanns brister i kunskapen kring lagar och regler och därmed behov av information.Flyer vägbelysning

Nu har ett informationsblad tagits fram med upplysning kring ansvar, regler, kontroll, underhåll och ombyggnad. Syftet är att, tillsammans med information på webbsidor, underlätta så att alla som på något sätt ansvarar för en vägbelysningsanläggning har möjlighet att göra rätt.

Att tänka på  - Vägbelysning - flyer (pdf 893 kB)

Våra webbsidor om Vägbelysning

Mer information kontakt

Ingvar Svensson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 74
E-post: ingvar.svensson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Cia Edlund