Grenkontakt utan petskydd stoppas

Elsäkerhetsverkets marknadskontroller visar att flera försäljningsställen i landet säljer grenkontakter som saknar petskydd. Det är allvarligt och kan orsaka svåra olyckor. Kolla alltid att petskydd finns innan du köper förlängningssladdar och grenkontakter.

När en ny produkt sätts på marknaden måste den som tillverkat produkten intyga att den är säker att använda. Det gör tillverkaren genom att sätta CE-märke på produkten. Inom Europa får CE-märket endast användas på de produkter som uppfyller säkerhetskraven. I de berörda fallen har ansvarig kontaktats, i ett av fallen kommer åtgärd att ske omgående.

– I det här fallet fanns det ett CE-märke på en av grenkontakterna trots att den saknade petskydd och då inte uppfyllde de regler som gäller. Vi har ett system idag som innebär att det finns en slags egenkontroll där importörer och återförsäljare ställer krav på tillverkare, säger Thomas Nilson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

När du köper ny skarvsladd, tänk då på att kolla så den har petskydd, oavsett om den har CE-märke eller att varumärket är välkänt.

Tänk petskydd även på resan

Barn är nyfikna, vill känna och titta på saker. En skarvsladd på golvet är lätt för ett barn att få tag på, därför är det viktigt att du som vuxen ser över grenkontakter och även fasta uttag så att det finns petskydd. På en resa, vare sig det är inom eller utanför Europa, kan man lätt glömma bort att kolla petskydd i kontakter. Det finns löstagbara petskydd att köpa och använda, förutsatt att de är tillverkade för det slags uttag du ska använda dem till.

– Vi har en god elsäkerhet i Sverige, och då är det lätt att man tar för givet att elprodukterna i våra butiker redan är kontrollerade och säkra. Men det är just genom våra stickkontroller som vi hittar mer eller mindre farliga elprodukter. Detsamma gäller egentligen för byggnader också, vi tar lätt för givet att alla uttag har petskydd, men så är inte fallet. Så ta alltid en extra koll, för ditt barns skull, säger Thomas Nilson.

100 farliga elprodukter om året upptäcks

Via Elsäkerhetsverkets marknadskontroll köps cirka 300 produkter in varje år. Runt 100 av dessa får sedan anmärkning eller försäljningsförbud. Produkterna som köps in har redan gått genom en första okulär besiktning, det vill säga att inspektören ser över förpackning och produkt vid försäljningsstället så gott det går. Saknas det exempelvis CE-märke eller en bruksanvisning på svenska köps produkten in och skickas sedan vidare till ett oberoende testinstitut.

Du som konsument kan själv anmäla en farlig elprodukt

När en tillverkare eller återförsäljare kontaktas av Elsäkerhetsverket angående en farlig elprodukt vill de flesta rätta till felet. De går ut med information, slutar sälja produkten och har i de flesta fall en bra dialog med myndigheten. Trots detta kan det finnas inköpsställen som inte nås av den här informationen, då är din roll som konsument viktig. Som konsument kan du anmäla en misstänkt farlig elprodukt hos Elsäkerhetsverket.
Anmäl en farlig eller störande elprodukt

Checklista

  • Se alltid till att CE-märket finns på produkten.
  • Bruksanvisning ska finnas på svenska.
  • Se över att produkten är hel och verkar ha god kvalitet.
  • Ibland är priset en fingervisare men inte alltid.
  • Tillverkaren/importörens namn och adress ska finnas på produkten.
  • Titta på dina uttag hemma – om du upptäcker att petskydd saknas, se till att uttaget åtgärdas.

Kontakt

Thomas Nilson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 28
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Sandra Hjelm